{วิธี|แนวทาง}ปูพื้นกระเบื้องยาง(ด้วย{ตนเอง|ตัวเอง})


“กระเบื้องยาง” หรือ “กระเบื้องไวนิล” เป็น{วัสดุ|อุปกรณ์|สิ่งของ}ปูพื้นที่ใช้ง่าย สามารถ{ทำการ|ทำ|กระทำ|กระทำการ}{ติดตั้ง|จัดตั้ง}ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะให้บรรยากาศ{คล้าย|เหมือน}ตกแต่งด้วยพื้นไม้ โดยกระเบื้องยางสามารถ{นำมา|เอามา}{ติดตั้ง|จัดตั้ง}บนพื้น{ทั่วไป|ทั่วๆไป} {อาทิเช่น|เช่น|ตัวอย่างเช่น|ได้แก่|ดังเช่น|อย่างเช่น|ดังเช่นว่า|เป็นต้นว่า|ยกตัวอย่างเช่น} พื้นคอนกรีตพื้นหิน ขัดพื้นไม้เก่าหรือใหม่ {เป็นต้น|ฯลฯ} {แต่|แต่ว่า|แม้กระนั้น}{สิ่งสำคัญ|สิ่งจำเป็น}ที่สุดพื้น{ดังกล่าว|ดังที่กล่าวมาแล้ว|ดังที่กล่าวถึงมาแล้ว|ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว|ดังที่กล่าวถึงแล้ว|ดังกล่าวข้างต้น|ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น|ดังที่กล่าวมาข้างต้น|ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น|ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว|ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น|ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว}{จะต้องมี|ต้องมี|ควรมี|ควรจะมี}ลักษณะแห้งเรียบแข็ง สะอาด{จึง|ก็เลย}{จะทำให้|จะก่อให้|จะมีผลให้}ผลงานที่ออกมา{ดีที่สุด|เหมาะสมที่สุด|เยี่ยมที่สุด|ยอดเยี่ยม|ดีเยี่ยมที่สุด}
{ขั้นตอนการ|กรรมวิธี|กรรมวิธีการ|กระบวนการ|วิธีการ|แนวทางการ}{ติดตั้ง|จัดตั้ง}กระเบื้องยาง (ด้วย{ตนเอง|ตัวเอง})
1. {การจัดเตรียม|การเตรียมการ|การเตรียมตัว|การตระเตรียม|การเตรียมพร้อม}{อุปกรณ์|เครื่องมือ|วัสดุอุปกรณ์|เครื่องไม้เครื่องมือ|เครื่องใช้ไม้สอย}
– กาวขาวสำหรับติดพื้นไม้
– กาวยาง
– เหล็กแซะ
– หินขัดพื้น{ชนิด|ประเภท|จำพวก}{หยาบ|หยาบคาย}
– {คัตเตอร์|มีดคัตเตอร์}
– ตลับเมตร
– ไม้กวาด
– พัดลม
– เชือกตี{ฝุ่น|ฝุ่นละออง|ฝุ่นผง}คลุก (บักเต้า)
– ลูกกลิ้ง 30 – 50 {กิโลกรัม|กก.|กิโล|โล}
– เกรียงลงกาว
– ไม้ม็อบ{ถู|เช็ด}พื้น
2. การ{ตรวจสอบ|วิเคราะห์|พิจารณา|สำรวจ|ตรวจตรา|ตรวจดู|ตรวจทาน}พื้นที่{ก่อนการ|ก่อนจะมีการ|ก่อนที่จะมีการ}{ติดตั้ง|จัดตั้ง}
{เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า}กระเบื้องยางเป็น{วัสดุ|อุปกรณ์|สิ่งของ}ที่{ติดตั้ง|จัดตั้ง}แนบพี้น{คุณภาพ|ประสิทธิภาพ}ของพื้น{จึง|ก็เลย}เป็นส่วนที่สำคัญ{อย่างยิ่ง|อย่างมาก|เป็นอย่างมาก} พื้นที่ที่จะ{ติดตั้ง|จัดตั้ง}กระเบื้องยาง{จึง|ก็เลย}{จำเป็นจะต้อง|จำเป็นต้อง|จำเป็นที่จะต้อง|จะต้อง|ควรต้อง|จึงควร|ควรต้อง}มีผิวหน้า เรียบ แข็ง แห้ง สะอาด {จึง|ก็เลย}{จำเป็นอย่างยิ่ง|จำเป็นมาก}ที่จะ{ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}{ปรับแต่ง|ปรับปรุง|ปรับปรุงแก้ไข|แก้ไข|ปรับแก้}พื้น {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{เตรียม|จัดแจง|จัดเตรียม|ตระเตรียม}ให้{เรียบร้อย|เป็นระเบียบ|เป็นระเบียบเรียบร้อย}{เสียก่อน|ซะก่อน} {ก่อนที่จะ|ก่อนจะ}ลงมือ{ติดตั้ง|จัดตั้ง} {การติ|การตำหนิ|การต่อว่า}ดตั้งกระเบื้องยางใน{ชั้นล่าง|ด้านล่าง} {ควรมี|ต้องมี|ควรจะมี|จะต้องมี}การ{ตรวจสอบ|วิเคราะห์|พิจารณา|สำรวจ|ตรวจตรา|ตรวจดู|ตรวจทาน}{ความชื้น|ความชุ่มชื้น}ของพื้นก่อน โดยใช้ภาชนะวางคว่ำลงบนพื้น{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ใช้{วัสดุ|อุปกรณ์|สิ่งของ}ที่มีน้ำหนักวางทับไว้ {ประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 1 คืน แล้วเปิด{ดู|มอง}ว่ามี{ไอน้ำ|ละอองน้ำ}เกาะ{ภายใน|ข้างใน|ด้านใน}ภาชนะไม่ {ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}มี{แสดงว่า|แปลว่า|หมายความว่า|มีความหมายว่า}พื้นมีความชึ้น {ไม่เหมาะ|ไม่เหมาะสม}ที่จะ{ติดตั้ง|จัดตั้ง}กระเบื้องยาง
• พื้นคอนกรีต
ในกรณี{เป็นพื้น|เป็นหลัก}คอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตแซะ{งัด|แงะ}เศษปูนที่{อาจ|บางทีอาจ}{ติดอยู่กับ|ติดอยู่ที่}พื้น {แล้วใช้|แล้วก็ใช้}หินขัดๆให้เรียบทั่วพื้น{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ตามซอกมุม {แล้วใช้|แล้วก็ใช้}ไม้กวาด{ทำความสะอาด|ชำระล้าง} ({ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}พื้นสูงต่ำ{ไม่ได้|มิได้}ระดับ เป็นหลุมบ่อหรือมีรอยต่อ{จะต้อง|ต้อง}{ปรับปรุง|แก้ไข|เปลี่ยนแปลง|ปรับปรุงแก้ไข|ปรับแก้|ปรับแต่ง}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ตกแต่งด้วย{ซิ|สิ}เมนต์ให้เรียบได้ระดับ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ขัดมัน
{เสียก่อน|ซะก่อน}) หมายเหตุ : พื้นก่อน{ติดตั้ง|จัดตั้ง} {จำเป็นต้อง|ต้อง|จำต้อง|จำเป็นจะต้อง|จำเป็นที่จะต้อง|จะต้อง|ควรต้อง|จึงควร}แห้งสนิท {เพราะฉะนั้น|ดังนั้น|ด้วยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนี้|โดยเหตุนี้|ฉะนั้น|ด้วยเหตุผลดังกล่าว|ด้วยเหตุดังกล่าว}{จึง|ก็เลย}ห้ามล้างพื้นด้วยน้ำ ก่อน{ติดตั้ง|จัดตั้ง}โดยเด็ดขาด
• พื้นไม้
ในกรณี{เป็นพื้น|เป็นหลัก}ไม้ให้ขัด{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ตกแต่งพื้นหน้าให้เรียบ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ปราศจาก|ไม่มี}ร่องของรอยต่อ ({ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}{เป็นพื้น|เป็นหลัก}เก่าและไม่แข็งแรงให้{ซ่อม|ซ่อมแซม}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ตีตะปูยึดให้แน่นก่อน)
3. {วิธีการ|กรรมวิธี|กรรมวิธีการ|กระบวนการ|แนวทางการ|ขั้นตอนการ}ปูพื้นกระเบื้องยาง
• {วิธี|แนวทาง}จับแนว
สำหรับห้องขนาดเล็ก เพื่อ{ความสะดวก|ความสบาย}{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}วางของ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ติดตั้ง|จัดตั้ง} {ควรจะ|น่าจะ|ควร}{เริ่มต้น|เริ่ม}{ติดตั้ง|จัดตั้ง} จาก{ประตูเข้า|ทางเข้า}ไป (สำหรับห้องโถงใหญ่{อาจ|บางทีอาจ}ใช้แนว{กลาง|กึ่งกลาง}ห้องเป็นหลัก)ในกรณีเริ่ม{ติดตั้ง|จัดตั้ง}จาก {ประตูเข้า|ทางเข้า}ไป ให้ถือด้านยาวของกำแพงห้องเป็นหลักวาง เส้นแนวให้ขนานนี้ห่างจากกำแพงเป็น ระยะซึ่งคำนวณดูแล้วว่า เมื่อ{ติดตั้ง|จัดตั้ง}กระเบื้องเต็มห้องแล้วกระเบื้องแผ่นที่ติดกำแพงที่จะ{ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}ถูก{ตัดออก|เอาออก|ตัดทิ้ง|เอาทิ้ง} นั้นจะมีขนาดเฉลี่ย{เท่ากัน|เสมอกัน}หมด และไม่เล็ก{จน|จนกระทั่ง|จนถึง|กระทั่ง}{เกินไป|เหลือเกิน|เกินความจำเป็น}เมื่อ {กำหนด|ระบุ}แนวเส้น หลักได้แล้วให้ทำเครื่องหมาย กากบาท{ที่หัว|ที่ศีรษะ}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ท้าย|ด้านหลัง}ของเชือก{ตีเส้น|ขีดเส้น} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}เว้นการทากาวตรงที่กากบาทไว้
• {วิธี|แนวทาง}ลงกาว
{สำหรับการ|ในการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}{ติดตั้ง|จัดตั้ง}กระเบื้องยาง {ก่อนที่จะ|ก่อนจะ}ลงกาว{ควรจะ|น่าจะ|ควร}คนกาวในถังให้ผสม{ทั่วกัน|ทั่วถึง|ทั่ว}ก่อน แล้วจึงค่อยเทกาวลงบนพื้น {ครั้งละ|ทีละ}{ประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 1 – 2 {กก.|กิโลกรัม} ขั้น{ต่อไป|ถัดไป}ให้ใช้เกรียงที่เซาะร่องฟันปลาไว้แล้ว {ปาด|เฉือน}กาวให้{สม่ำเสมอ|บ่อย|เป็นประจำ}{ไม่ควร|ไม่สมควร}ลงกาว {ครั้งหนึ่ง|กาลครั้งหนึ่ง|คราวหนึ่ง}ๆเกินกว่า{เนื้อที่|พื้นที่} 30 ตารางเมตร {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ทิ้งไว้|ทิ้งเอาไว้}{ประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 20 – 30 นาที  พอกาว แห้งหมาดๆใช้นิ้ว{แตะ|สัมผัส|แตะต้อง}{ดู|มอง}{ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}กาวไม่ติดนิ้ว ให้ใช้เชือก{ตีเส้น|ขีดเส้น}ตรงที่ทำเครื่องหมายกากบาท ไว้{ทั้ง||อีกทั้ง|ทั้งยัง}หัว{ท้าย|ด้านหลัง} ที่ได้ทำไว้แล้วในตอนจับแนว โดยดีดเส้นเชือกให้ทิ้งรอยสี{เป็นแนว|เป็นแถว}ไว้บน กาวเส้นนี้ให้ถือ {เป็นแนว|เป็นแถว}หลัก{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}{ติดตั้ง|จัดตั้ง}กระเบื้องยางการ{ตีเส้น|ขีดเส้น}แนว{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ติดตั้ง|จัดตั้ง} กระเบื้องยางบนพื้นที่ที่ กาวแห้งแล้วนั้น ให้วางแผ่นกระเบื้องยางไว้สำหรับเดินเข้าไป {การติ|การตำหนิ|การต่อว่า}ดตั้งให้ติดตาม แนวเส้นเป็น{อันดับแรก|ขั้นแรก|ขั้นตอนแรก|ลำดับแรก}โดย{ติดตั้ง|จัดตั้ง}ไป{ข้างหน้า|ด้านหน้า}{เรื่อยๆ|เรื่อย}ซึ่งกระเบื้องที่วางไว้สำหรับเดินเข้าไป {ติดตั้ง|จัดตั้ง}สามารถแกะออกมาใช้{ติดตั้ง|จัดตั้ง}ได้อีก
• {วิธีการ|กรรมวิธี|กรรมวิธีการ|กระบวนการ|แนวทางการ|ขั้นตอนการ}ปูพื้น
{โดยปกติ|ปกติ|โดยธรรมดา|โดยทั่วไป}กระเบื้องยางจะมีการยืด{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}หดตัว ซึ่งจะหดทางด้านตามมากกว่า{ทางด้านขวา|ทางขวา|ด้านขวา}ง ({สังเกต|พินิจ|พิจารณา|ดู}ได้จากเส้นลายบนกระเบื้องยาง) {ฉะนั้น|ดังนั้น|ด้วยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนี้|โดยเหตุนี้|เพราะฉะนั้น|ด้วยเหตุผลดังกล่าว|ด้วยเหตุดังกล่าว}{การติ|การตำหนิ|การต่อว่า}ดตั้งที่{ถูกต้อง|ถูก} {จะต้อง|ต้อง}ติดเป็นลายขัด มุมกระเบื้องยางทุกๆแผ่น {จะต้อง|ต้อง}ติดสนิทกับพื้น {ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}กระเบื้องยางแผ่นที่ติดกำแพง{ไม่พอ|ไม่เพียงพอ|น้อยเกินไป}ดี กับขนาดของกระเบื้องยางก็{ตอ|โคน}งตัดด้วยมีด {คัตเตอร์|มีดคัตเตอร์}{ทีละ||ครั้งละ}แผ่น{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}เมื่อ{ติดตั้ง|จัดตั้ง}กระเบื้องยางเสร็จ{เรียบร้อย|เป็นระเบียบ|เป็นระเบียบเรียบร้อย} ให้ใช้ลูกกลิ้งน้ำหนัก{ประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 50 {กก.|กิโลกรัม} {กลิ้ง|เกลือก}บดทับ{ทันที|ในทันที|โดยทันที} {เพื่อให้|เพื่อ}กระเบ้องยางทุกแผ่นติดแนบสนิทกับพื้น
4. {วิธีการ|กรรมวิธี|กรรมวิธีการ|กระบวนการ|แนวทางการ|ขั้นตอนการ}ติดบัวเชิง{ผนัง|ฝาผนัง}
ให้เริ่ม{ติดตั้ง|จัดตั้ง}บัวเชิง{ผนัง|ฝาผนัง} จากมุมใดมุมหนึ่งของห้อง ตรงรอยต่อที่มุมห้อง หรือมุมเสาให้ตัด ต่อกันเป็นมุม 45 องศา โดยใช้{มีดคัตเตอร์|คัตเตอร์}ตัดเฉพาะตีนบัวที่{ติดกับ|ใกล้กับ|ชิดกับ}พื้นเป็นมุม 45 องศา การทากาวยางให้ทาลงบนบัวด้านที่มีร่อง{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}หนังตามความสูงของบัว ส่วนตีนบัวไม่ต้องทา {รอ|คอย|รอคอย}ให้แห้งแระมาณ 10 – 20 นาที {พร้อมกับ|กับ|พร้อมด้วย|พร้อมทั้ง}{ตรวจดู|ตรวจสอบ|ตรวจตรา|ตรวจทาน}ความเรียบร้อย {จน|จนกระทั่ง|จนถึง|กระทั่ง}{มั่นใจ|มั่นอกมั่นใจ|เชื่อมั่น}{เสียก่อน|ซะก่อน}แล้วจึงค่อย{ติดตั้ง|จัดตั้ง}เส้น{ต่อไป|ถัดไป} เมื่อ{ติดตั้ง|จัดตั้ง}แล้ว{ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}ใช้ “กาวเชื่อม” หยอด {บริเวณ|รอบๆ}รอยต่อของบัวแต่ละเส้นเพื่อ{ป้องกัน|คุ้มครอง|คุ้มครองปกป้อง|คุ้มครองป้องกัน|ปกป้อง}{การหด|การยุบ}ตัวของบัวเชิง{ผนัง|ฝาผนัง}
5. {วิธีการ|กรรมวิธี|กรรมวิธีการ|กระบวนการ|แนวทางการ|ขั้นตอนการ}ติดพื้นบนขั้นบันไดตัวจบต่างระดับ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}เก็บขอบ
จมูกยางใช้{ติดตั้ง|จัดตั้ง}ตรง{บริเวณ|รอบๆ}จบกระเบื้องยางกับพื้นที่ต่างระดับ หรือ รอบขอบขั้นบันไดเพื่อกันลื่น รอยต่อที่มุมบันไดให้ตัดต่อกันเป็นมุม 45 องศา {การติ|การตำหนิ|การต่อว่า}ดตั้ง{ควร|ควรจะ}ทำ{หลังจากที่|ภายหลังที่}ติดกระเบื้อ


กระเบื้องยางลายไม้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

{ข้อดี|จุดเด่น}ของพื้นยางฟิตเนส

ก่อนปูพื้นด้วยกระเบื้องยางลายไม้ {ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}{มั่นใจว่า|แน่ใจว่า}คุณรู้จักกระเบื้องยางลายไม้ดี{พอ|พอเพียง|เพียงพอ}

แนวทางเปิดเผยเคล็ดวิธี รักษาความสะอาดของกระเบื้องยาง